Javor poľný

Latinský názov:Acer campestre. Je to listnatý strom s guľovitou korunou, ktorý má pôvod v Európe, Malej Ázii, Kaukaze, Iráne. Vyskytuje sa prevažne v bukových a dubovo-hrabových lesoch, v krovinách ako solitéra, na lúkach, medziach a pastvinách. Dorastá do v ...

Viac...