Okrasné pletivo M+M Martinec

 

Veľmi dekoratí­vny plot z vlnitého poplastovaného drôtu elegantne chráni a doplňuje porasty, záhrady, fasády domov i zeleň v parčí­koch. Veľmi dobre sa uplatni na múriku. Výborne kopíruje terén, preto nie je pri členitom povrchu potrebné robiť odskoky.

Viac...

Okrasné pletivo PVC 40cm/25m zelené

Okrasné pletivo z vlnitého poplastovaného drôtu elegantne chráni a doplňuje porasty, záhrady, fasády domov i zeleň v parčí­koch. Veľmi dobre sa uplatni­ na múriku. Výborne kopí­ruje terén, preto nie je pri členitom povrchu potrebné robiť odskoky.

M+M Martinec M+M Martinec

Okrasné pletivo PVC 65cm/25m zelené

Okrasné pletivo z vlnitého poplastovaného drôtu elegantne chráni a doplňuje porasty, záhrady, fasády domov i zeleň v parčí­koch. Veľmi dobre sa uplatni­ na múriku. Výborne kopí­ruje terén, preto nie je pri členitom povrchu potrebné robiť odskoky.

M+M Martinec M+M Martinec

Okrasné pletivo PVC 90cm/25m zelené

Okrasné pletivo z vlnitého poplastovaného drôtu elegantne chráni a doplňuje porasty, záhrady, fasády domov i zeleň v parčí­koch. Veľmi dobre sa uplatni­ na múriku. Výborne kopí­ruje terén, preto nie je pri členitom povrchu potrebné robiť odskoky.

M+M Martinec M+M Martinec