SEMMERLOCK Bradstone Madoc

Bradstone Madoc sa vyznačuje nekonvenčným výzorom, ktorý prepožičia každej záhrade nezameniteľný vzhľad. Vďaka rôznym možnostiam použitia nekladie fantázii žiadne hranice. 

Charakteristika 

  • výzor prírodného kameňa
  • štruktúra prirodzene zvetraného povrchu s nepravidelne lámanými hranami
  • široké možnosti stvárnenia vďaka zos ...
Viac...